โทคิเด็น คิวามิ - แพทช์อังกฤษ v3.0 โดย HoaiTrung 97 FT (1.07, Japan)

See reported log data for this game.

Related game versions:

Compatibility reports:

Date Platform GPU Version Compat Graphics Speed Gameplay
2023-02-01 Android Adreno™ 306 ES 3.0 [email protected] [email protected] ([email protected]) v1.14.4 Perfect
2023-01-27 Android Mali-G52 MC2 ES 3.2 v1.r32p1-01eac0.fc49d6bd800ecb1492a1f77284a4d178 v1.14.4 Doesn't Boot
2023-01-21 Android PowerVR Rogue GE8320 v1.14.4 Doesn't Boot
2023-01-20 Android PowerVR Rogue GE8300 ES 3.2 build [email protected] v1.14.4 Playable
2023-01-13 Android Adreno™ 308 ES 3.0 [email protected] [email protected] ([email protected]) v1.12.3 Perfect
2023-01-13 Android Adreno™ 308 ES 3.0 [email protected] [email protected] ([email protected]) v1.12.3 Menu/Intro
2022-12-29 Android PowerVR Rogue GE8300 ES 3.2 build [email protected] v1.14.1 Playable
2022-12-27 Android PowerVR Rogue GE8300 ES 3.2 build [email protected] v1.14.1 Playable
2022-12-26 Android PowerVR Rogue GE8300 ES 3.2 build [email protected] v1.14.1 Playable
2022-12-26 Android PowerVR Rogue GE8300 ES 3.2 build [email protected] v1.14.1 Playable
2022-12-26 Android PowerVR Rogue GE8300 ES 3.2 build [email protected] v1.14.1 Playable
2022-12-26 Android PowerVR Rogue GE8300 ES 3.2 build [email protected] v1.14.1 Playable
2022-12-21 Android Mali-G52 MC2 ES 3.2 v1.r26p0-01eac0.455662e55e7c7fb95a4b1db7e7af49a8 v1.13.2 Doesn't Boot
2022-12-18 Android PowerVR Rogue GE8320 v1.9.4 Menu/Intro
2022-12-10 Android Adreno™ 505 ES 3.2 [email protected] ([email protected], I13854cb805, 1603903465) (Date:10/28/20) v1.13.2 Ingame
2022-12-05 Android Adreno (TM) 506 v1.13.2 Playable
2022-11-27 Android Adreno™ 506 ES 3.2 [email protected] ([email protected], I046fbfb8e4) (Date:11/14/18) v1.13.2 Menu/Intro
2022-11-16 Android Adreno (TM) 610 v1.12.3 Doesn't Boot
2022-11-11 Android Adreno™ 612 ES 3.2 [email protected] ([email protected], I2c4b6824f1, 1631535659) (Date:09/13/21) v1.12.2 Doesn't Boot
2022-10-11 Android Adreno™ 540 ES 3.2 [email protected] ([email protected], Ia74c9b5270) (Date:09/20/18) v1.13.2 Menu/Intro
2022-10-07 Android ARM v1.12.3 Doesn't Boot
2022-09-13 Windows 64 ATI Technologies Inc. v1.12.3 Ingame
2022-09-12 Android PowerVR Rogue GE8320 v1.13.1 Doesn't Boot
2022-08-28 Android PowerVR Rogue GE8322 ES 3.2 build [email protected] v1.13.1 Doesn't Boot
2022-07-17 Android ARM v1.12.3 Ingame
2022-07-04 Android Mali-G71 v1.12.3 Doesn't Boot
2022-07-03 Android PowerVR Rogue GE8320 ES 3.2 build [email protected] v1.12.3 Doesn't Boot
2022-06-07 Android Adreno (TM) 530 v1.12.3 Playable
2022-06-05 Android Mali-T720 ES 3.1 v1.r22p0-01rel0.721016e7fa4428166367fb84043ac702 v1.12.3 Doesn't Boot
2022-05-25 Android Adreno (TM) 630 v1.12.3 Doesn't Boot
2022-05-04 Windows NVIDIA GeForce GTX 1050 4.6.0 471.96 v1.5.4 Doesn't Boot
2022-05-01 Android Adreno (TM) 610 v1.12.3 Doesn't Boot
2022-04-25 Android Adreno™ 512 ES 3.2 [email protected] ([email protected], I401605978b, 1569657027) (Date:09/28/19) v1.12.3 Doesn't Boot
2022-04-13 Android PowerVR Rogue GE8320 ES 3.2 build [email protected] v1.12.3 Doesn't Boot
2022-04-10 Android PowerVR Rogue GE8320 ES 3.2 build [email protected] v1.12.3 Playable
2022-04-07 Android PowerVR Rogue GE8300 ES 3.2 build [email protected] v1.12.3-1024-g477b1773c Ingame
2022-03-26 Android Adreno™ 618 ES 3.2 [email protected] ([email protected], I82b4603a7a, 1607012310) (Date:12/03/20) v1.7.4 Doesn't Boot
2022-03-19 Windows Intel® HD Graphics 3.1.0 Build 9.17.10.4229 v1.7.1 Menu/Intro
2022-03-19 Windows Intel® HD Graphics 3.1.0 Build 9.17.10.4229 v1.7.1 Doesn't Boot
2022-03-03 Android Adreno™ 506 ES 3.2 [email protected] ([email protected], I2cc6be3e9b) (Date:08/31/18) v1.12.3 Menu/Intro
2022-02-13 Android ARM v1.12.3 Menu/Intro
2022-02-07 Android Mali-T830 ES 3.2 v1.r22p0-01rel0.9ec4ae29cda192f74d35a11091de4ace v1.12.3 Ingame
2022-01-14 Android Adreno (TM) 610 v1.11.3 Doesn't Boot
2022-01-10 Android Mali-G71 v1.12.3 Doesn't Boot
2021-12-06 Windows Intel(R) G41 Express Chipset (Microsoft Corporation - WDDM 1.1) v1.12.3-276-gfb755bac1 Playable
2021-11-08 Android Mali-G72 v1.12.3 Menu/Intro
2021-10-10 Android PowerVR Rogue GE8100 ES 3.2 build [email protected] v1.12.1 Ingame
2021-09-17 Android PowerVR Rogue GE8320 ES 3.2 build [email protected] v1.11.3 Doesn't Boot
2021-09-06 Android ARM v1.11.3 Playable
2021-09-01 Android PowerVR Rogue GE8300 v1.11.3 Doesn't Boot