โทคิเด็น คิวามิ - แพทช์อังกฤษ v3.0 โดย HoaiTrung 97 FT (1.07, Japan)

See reported log data for this game.

Related game versions:

Compatibility reports:

Date Platform GPU Version Compat Graphics Speed Gameplay
2024-04-21 Android PowerVR Rogue GE8320 ES 3.2 build 1.13@5776728 v1.17.1 Menu/Intro
2024-04-16 Android PowerVR Rogue GE8320 v1.11.3 Ingame
2024-04-02 Android Adreno (TM) 610 v1.12.3 Menu/Intro
2024-03-31 Android PowerVR Rogue GE8320 ES 3.2 build 1.13@5776728 v1.17.1 Menu/Intro
2024-03-14 Android ARM v1.17.1 Doesn't Boot
2024-02-05 Android PowerVR Rogue GE8320 v1.17.1 Menu/Intro
2024-01-30 Android PowerVR Rogue GE8320 v1.16.6 Perfect
2024-01-30 Android PowerVR Rogue GE8320 v1.16.6 Perfect
2024-01-28 Android Adreno (TM) 610 v1.17 Doesn't Boot
2024-01-12 Android Mali-G52 MC2 v1.16.6 Perfect
2023-12-20 Android PowerVR Rogue GE8320 ES 3.2 build 1.9@4971894 v1.9.2 Menu/Intro
2023-12-14 Android PowerVR Rogue GE8320 v1.16.6 Perfect
2023-11-01 Android PowerVR Rogue GE8320 ES 3.2 build 1.13@5776728 v1.16.5 Menu/Intro
2023-11-01 Android PowerVR Rogue GE8320 ES 3.2 build 1.13@5776728 v1.16.5 Menu/Intro
2023-10-02 Android Mali-G72 v1.16.5 Menu/Intro
2023-10-01 Android Mali-G72 v1.9.4 Playable
2023-09-16 Android Adreno™ 308 ES 3.0 [email protected] [email protected] (GIT@If99a9f7b1f) v1.15.4 Playable
2023-08-31 Android PowerVR Rogue GE8322 v1.15.4 Playable
2023-07-23 Android Mali-G76 v1.15.4 Doesn't Boot
2023-05-18 Android Adreno™ 540 ES 3.2 [email protected] (GIT@1c7d42c, If23bcb88b5) (Date:01/28/19) v1.15.3 Doesn't Boot
2023-05-07 Windows Intel(R) HD Graphics Family v1.15.2 Playable
2023-05-05 Android Adreno (TM) 610 v1.15.2 Doesn't Boot
2023-04-16 Android PowerVR Rogue GE8320 ES 3.2 build 1.13@5776728 v1.14.4 Ingame
2023-04-02 Android PowerVR Rogue GE8320 v1.14.4 Ingame
2023-03-31 Android Mali-G52 MC2 v1.14.4 Doesn't Boot
2023-03-30 Android Mali-T830 ES 3.2 v1.r22p0-01rel0.9ec4ae29cda192f74d35a11091de4ace v1.10.3 Doesn't Boot
2023-03-19 Android Adreno™ 610 ES 3.2 [email protected] (GIT@fb2c252, Ia11ce2d146) (Date:09/23/20) v1.14.4 Doesn't Boot
2023-02-02 Android PowerVR Rogue GE8300 ES 3.2 build 1.11@5425693 v1.14.4 Playable
2023-02-01 Android Adreno™ 306 ES 3.0 [email protected] AU@ (GIT@I750f7f2fa6) v1.14.4 Perfect
2023-01-27 Android Mali-G52 MC2 ES 3.2 v1.r32p1-01eac0.fc49d6bd800ecb1492a1f77284a4d178 v1.14.4 Doesn't Boot
2023-01-21 Android PowerVR Rogue GE8320 v1.14.4 Doesn't Boot
2023-01-20 Android PowerVR Rogue GE8300 ES 3.2 build 1.11@5425693 v1.14.4 Playable
2023-01-13 Android Adreno™ 308 ES 3.0 [email protected] [email protected] (GIT@I09d312ff84) v1.12.3 Perfect
2023-01-13 Android Adreno™ 308 ES 3.0 [email protected] [email protected] (GIT@I09d312ff84) v1.12.3 Menu/Intro
2022-12-29 Android PowerVR Rogue GE8300 ES 3.2 build 1.11@5425693 v1.14.1 Playable
2022-12-27 Android PowerVR Rogue GE8300 ES 3.2 build 1.11@5425693 v1.14.1 Playable
2022-12-26 Android PowerVR Rogue GE8300 ES 3.2 build 1.11@5425693 v1.14.1 Playable
2022-12-26 Android PowerVR Rogue GE8300 ES 3.2 build 1.11@5425693 v1.14.1 Playable
2022-12-26 Android PowerVR Rogue GE8300 ES 3.2 build 1.11@5425693 v1.14.1 Playable
2022-12-26 Android PowerVR Rogue GE8300 ES 3.2 build 1.11@5425693 v1.14.1 Playable
2022-12-21 Android Mali-G52 MC2 ES 3.2 v1.r26p0-01eac0.455662e55e7c7fb95a4b1db7e7af49a8 v1.13.2 Doesn't Boot
2022-12-18 Android PowerVR Rogue GE8320 v1.9.4 Menu/Intro
2022-12-10 Android Adreno™ 505 ES 3.2 [email protected] (GIT@03dd3ba, I13854cb805, 1603903465) (Date:10/28/20) v1.13.2 Ingame
2022-12-05 Android Adreno (TM) 506 v1.13.2 Playable
2022-11-27 Android Adreno™ 506 ES 3.2 [email protected] (GIT@ec0ba81, I046fbfb8e4) (Date:11/14/18) v1.13.2 Menu/Intro
2022-11-16 Android Adreno (TM) 610 v1.12.3 Doesn't Boot
2022-11-11 Android Adreno™ 612 ES 3.2 [email protected] (GIT@5fa70b0888, I2c4b6824f1, 1631535659) (Date:09/13/21) v1.12.2 Doesn't Boot
2022-10-11 Android Adreno™ 540 ES 3.2 [email protected] (GIT@7ae04e7, Ia74c9b5270) (Date:09/20/18) v1.13.2 Menu/Intro
2022-10-07 Android ARM v1.12.3 Doesn't Boot
2022-09-13 Windows 64 ATI Technologies Inc. v1.12.3 Ingame