โทคิเด็น คิวามิ - แพทช์อังกฤษ v3.0 โดย HoaiTrung 97 FT (1.07, Japan)

See reported log data for this game.

Related game versions:

Compatibility reports:

Date Platform GPU Version Compat Graphics Speed Gameplay
2022-07-17 Android ARM v1.12.3 Ingame
2022-07-03 Android Mali-G71 v1.12.3 Doesn't Boot
2022-07-03 Android PowerVR Rogue GE8320 ES 3.2 build [email protected] v1.12.3 Doesn't Boot
2022-06-07 Android Adreno (TM) 530 v1.12.3 Playable
2022-06-05 Android Mali-T720 ES 3.1 v1.r22p0-01rel0.721016e7fa4428166367fb84043ac702 v1.12.3 Doesn't Boot
2022-05-25 Android Adreno (TM) 630 v1.12.3 Doesn't Boot
2022-05-04 Windows NVIDIA GeForce GTX 1050 4.6.0 471.96 v1.5.4 Doesn't Boot
2022-05-01 Android Adreno (TM) 610 v1.12.3 Doesn't Boot
2022-04-25 Android Adreno™ 512 ES 3.2 [email protected] ([email protected], I401605978b, 1569657027) (Date:09/28/19) v1.12.3 Doesn't Boot
2022-04-12 Android PowerVR Rogue GE8320 ES 3.2 build [email protected] v1.12.3 Doesn't Boot
2022-04-10 Android PowerVR Rogue GE8320 ES 3.2 build [email protected] v1.12.3 Playable
2022-04-06 Android PowerVR Rogue GE8300 ES 3.2 build [email protected] v1.12.3-1024-g477b1773c Ingame
2022-03-26 Android Adreno™ 618 ES 3.2 [email protected] ([email protected], I82b4603a7a, 1607012310) (Date:12/03/20) v1.7.4 Doesn't Boot
2022-03-19 Windows Intel® HD Graphics 3.1.0 Build 9.17.10.4229 v1.7.1 Menu/Intro
2022-03-19 Windows Intel® HD Graphics 3.1.0 Build 9.17.10.4229 v1.7.1 Doesn't Boot
2022-03-03 Android Adreno™ 506 ES 3.2 [email protected] ([email protected], I2cc6be3e9b) (Date:08/31/18) v1.12.3 Menu/Intro
2022-02-13 Android ARM v1.12.3 Menu/Intro
2022-02-07 Android Mali-T830 ES 3.2 v1.r22p0-01rel0.9ec4ae29cda192f74d35a11091de4ace v1.12.3 Ingame
2022-01-14 Android Adreno (TM) 610 v1.11.3 Doesn't Boot
2022-01-10 Android Mali-G71 v1.12.3 Doesn't Boot
2021-12-06 Windows Intel(R) G41 Express Chipset (Microsoft Corporation - WDDM 1.1) v1.12.3-276-gfb755bac1 Playable
2021-11-08 Android Mali-G72 v1.12.3 Menu/Intro
2021-10-10 Android PowerVR Rogue GE8100 ES 3.2 build [email protected] v1.12.1 Ingame
2021-09-17 Android PowerVR Rogue GE8320 ES 3.2 build [email protected] v1.11.3 Doesn't Boot
2021-09-06 Android ARM v1.11.3 Playable
2021-09-01 Android PowerVR Rogue GE8300 v1.11.3 Doesn't Boot
2021-08-20 Android PowerVR Rogue GE8320 ES 3.2 build [email protected] v1.11.3 Doesn't Boot
2021-08-19 Android Adreno™ 304 ES 3.0 [email protected] [email protected] ([email protected]) v1.11.3 Doesn't Boot
2021-08-18 Android PowerVR Rogue GE8300 ES 3.2 build [email protected] v1.11.3 Doesn't Boot
2021-08-10 Android PowerVR Rogue GE8320 ES 3.2 build [email protected] v1.11.3 Playable
2021-07-31 Android PowerVR Rogue GE8300 v1.11.3 Doesn't Boot
2021-07-20 Windows 64 Intel(R) HD Graphics v1.10.3 Doesn't Boot
2021-06-30 Android Adreno™ 308 ES 3.0 [email protected] [email protected] ([email protected]) v1.11.3 Perfect
2021-06-13 Android Adreno (TM) 505 v1.11.3 Menu/Intro
2021-05-28 Android Mali-T720 ES 3.1 v1.r7p0-03rel0.b8759509ece0e6dda5325cb53763bcf0 v1.11.3 Doesn't Boot
2021-05-15 Android Mali-G52 ES 3.2 v1.r26p0-01eac0.d15fcfbe8693afc8dff7e84a81047fb8 v1.11.3 Perfect
2021-05-11 Android Adreno™ 616 ES 3.2 [email protected] ([email protected], I6b4cbc7431, 1569964966) (Date:10/01/19) v1.11.3 Menu/Intro
2021-05-10 Android Mali-G71 ES 3.2 v1.r5p0-01rel0.3d0f70caac75835c7499d0b80a74ae47 v1.11.3 Playable
2021-04-08 Android Adreno™ 308 ES 3.0 [email protected] ([email protected], I22091d40c2) (Date:08/07/19) v1.11.3 Playable
2021-04-03 Android PowerVR Rogue GE8100 ES 3.2 build [email protected] v1.10.3 Doesn't Boot
2021-04-03 Android Adreno™ 505 ES 3.2 [email protected] ([email protected], I4f8eee8157) (Date:04/22/20) v1.8.0 Doesn't Boot
2021-03-31 Android Mali-400 MP ES 2.0 v1.11.3 Ingame
2021-03-31 Android Mali-G71 v1.10.3 Playable
2021-03-17 Android Adreno™ 306 ES 3.0 [email protected] v1.11.3 Doesn't Boot
2021-03-08 Android Adreno (TM) 640 v1.11.3 Doesn't Boot
2021-02-24 Android PowerVR Rogue GE8320 ES 3.2 build [email protected] v1.10.3 Menu/Intro
2021-02-05 Android Adreno (TM) 505 v1.10.3 Doesn't Boot
2021-01-23 Android Adreno (TM) 506 v1.10.3 Ingame
2021-01-15 Android ARM v1.10.3 Playable
2021-01-09 Android Adreno (TM) 610 v1.10.3 Playable