โทคิเด็น คิวามิ - แพทช์อังกฤษ v3.0 โดย HoaiTrung 97 FT (1.07, Japan)

See reported log data for this game.

Related game versions:

Compatibility reports:

Date Platform GPU Version Compat Graphics Speed Gameplay
2021-01-23 Android Adreno (TM) 506 v1.10.3 Ingame
2021-01-15 Android ARM v1.10.3 Playable
2021-01-09 Android Adreno (TM) 610 v1.10.3 Playable
2021-01-07 Android Mali-G71 ES 3.2 v1.r5p0-01rel0.3d0f70caac75835c7499d0b80a74ae47 v1.10.3 Menu/Intro
2021-01-03 Windows Intel(R) HD Graphics v1.10.3 Menu/Intro
2020-12-30 Android Adreno (TM) 512 v1.10.3 Ingame